Заказать услугу

Здесь Вы можете осуществить заказ интересующей услуги и получить полный, индивидуальный просчет стоимости Вашего заказа.

Заказать услугу
Курсы валют

Кабмин потерял прямой контроль над ГФС - постановление КМУ

Государственная фискальная служба Украины будет контролироваться правительством через министра финансов. Такие изменения закреплены постановлением Кабинета министров №548 от 22 июля.

Установлено, что теперь Государственная фискальная служба не будет согласовывать с Минфином решения о рассрочке или отсрочке денежных обязательств плательщиков налогов на срок, выходящий за пределы одного бюджетного периода, а только сообщать о принятых решениях.

Постановлением предусматривается, что кандидатура председателя ГФС будет вноситься на рассмотрение правительства по предложению министра финансов.

Кандидатуры заместителей председателя ГФС также будут подаваться по предложению министра финансов, которому свои предложения озвучивать председатель ГФС.

Также документ исключает норму о том, что у председателя ГФС может быть только два заместителя.

http://finance.bigmir.net

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 липня 2015 р. № 548

Київ

Про внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України

 Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України                                                                      А. ЯЦЕНЮК
Інд. 34
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2015 р. № 548

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В абзацi третьому пункту 8 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України від 22 лютого 1994 р. № 100 “Про стан виконання рiшень Президента України i Уряду з питань додержання вимог прикордонного i митного законодавства” — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 502 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2290) та від 20 травня 2015 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 50, ст. 1599), слова “Адміністрацію Державної прикордонної служби” замінити словами “Державну фіскальну службу”.
2. У пунктi 3 Порядку здiйснення координацiї дiяльностi органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування з питань додержання режимiв на державному кордонi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 1999 р. № 48 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., № 3, ст. 94; 2003 р., № 31, ст. 1617, № 37, ст. 1981; 2010 р., № 41, ст. 1350; 2012 р., № 45, ст. 1761; 2014 р., № 81, ст. 2290; 2015 р., № 50, ст. 1599):
1) в абзацi другому слова “будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення;” виключити;
2) абзац третій після слів “системи митного оформлення” доповнити словами “, реконструкцію, будівництво та облаштування пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення”.
3. Підпункт 41 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 533 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2390; 2015 р., № 50, ст. 1599), виключити.
4. У Положенні про Державну фіскальну службу України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. № 236 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 55, ст. 1507, № 81, ст. 2290, № 85, ст. 2412):
1) пункт 1 після слів “Кабінетом Міністрів України” доповнити словами “через Міністра фінансів”;
2) у пункті 4:
підпункт 13 викласти у такій редакції:
“13) організовує роботу та здійснює контроль за проведенням роботи з відстрочення, розстрочення та реструктуризації грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також недоїмки із сплати єдиного внеску; приймає рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань та/або податкового боргу та повідомляє Мінфіну про прийняті рішення про розстрочення або відстрочення грошових зобов’язань платників податків чи податкового боргу на строк, що виходить за межі одного бюджетного періоду та/або більше бюджетних років; організовує в межах повноважень, передбачених законом, списання безнадійного податкового боргу та недоїмки із сплати єдиного внеску;”;
у підпункті 34 слова “за погодженням з Мінфіном” виключити;
у підпункті 37 слова “міжнародними договорами України” замінити словами “міжнародними організаціями”;
у підпункті 45 слова “прогнозує тенденції розвитку негативних процесів” замінити словами “вживає заходів, спрямованих на запобігання таким порушенням”;
у підпункті 52 слова “контроль за прийняттям” замінити словом “прийняття”, а слово “узагальненням” — словом “узагальнення”;
доповнити пункт підпунктом 811 такого змісту:
“811) вживає заходів до спорудження, облаштування, утримання і проведення ремонту пунктів пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення;”;
у підпункті 83 слова “контроль та внутрішній аудит” замінити словами “аудит та контроль”;
підпункт 84 після слів “є засновником” доповнити словами “державних підприємств,”;
у підпункті 87 слова “з питань державної митної справи,” виключити;
доповнити пункт підпунктами 922—925 такого змісту:
“922) здійснює перегляд рішень територіальних органів ДФС під час проведення процедури адміністративного оскарження;
923) підтверджує статус податкового резидента України;
924) забезпечує виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та його державами-членами, з іншої сторони, з питань, що належать до компетенції ДФС;
925) організовує у засобах масової інформації роз’яснювальну роботу, пов’язану з практикою застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДФС;”;
3) абзац третій пункту 7 виключити;
4) пункт 10 викласти у такій редакції:
“10. ДФС очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра фінансів.
Голова ДФС має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним Міністром фінансів на підставі пропозицій Голови ДФС.”;
5) у пункті 11:
підпункти 15 і 19 викласти у такій редакції:
“15) призначає на посаду за погодженням з Міністром фінансів і головами відповідних обласних та Київської міської держадміністрацій та звільняє з посади керівників територіальних органів ДФС в областях та 
м. Києві; призначає на посаду за погодженням з головами відповідних місцевих держадміністрацій та звільняє з посади керівників інших територіальних органів ДФС;”;
“19) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління ДФС;”;
підпункти 20—22 виключити;
6) пункт 12 виключити.
5. В абзаці другому пункту 1 та підпункті 3 пункту 3 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 69, ст. 1936; 2015 р., № 34, ст. 1012), слова “забезпечує формування єдиної” замінити словами “забезпечує формування та реалізацію єдиної”.
6. У розділі III схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105, № 93, ст. 2685; 2015 р., № 6, ст. 124, ст. 127, № 24, ст. 664):
1) абзац восьмий пункту 1 виключити;
2) пункт 13 доповнити абзацом такого змісту:
“Державна фіскальна служба України”.

_____________________

Урядовий портал

 

Назад
×

Ваш запрос отправлен, наш менеджер свяжеться с вами

×

Восстановление пароля

E-mail:
Выслать пароль

Ваш новый пароль выслан вам на E-mail

Регистрация на сайте

E-mail:
Имя:
Фамилия:
Телефон:
Город:
Пароль:

Спасибо за регистрацию. Вам на почту выслано сообщение с подтверждением регистрации.

Войти через Facebook
Зарегистрироваться Забыли пароль?