Заказать услугу

Здесь Вы можете осуществить заказ интересующей услуги и получить полный, индивидуальный просчет стоимости Вашего заказа.

Заказать услугу
Курсы валют

Нацбанк опустил планку ценовой экспертизы контрактов с нерезидентами

Нацбанк вирішив, що акт цінової експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, який засвідчує відповідність контрактних цін на роботи, послуги, права інтелектуальної власності, які є предметом договору, кон’юнктурі ринку слід отримувати, якщо сума контракту чи векселя становить 25000 євро (або еквівалент цієї суми за курсом НБУ).
        Отримання цього акта є обов’язковою передумовою для проведення операцій з оплати робіт, послуг, прав інтелектуальної власності та/або виконання зобов’язань за векселем, яким оформлена заборгованість резидента перед нерезидентом за такою оплатою, та/або зарахування заборгованості за такою оплатою в разі проведення заліку зустрічних однорідних вимог (п. 4 постанови Правління НБУ «Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями» від 30.12.2003 р. № 597).

Зміни внесено постановою Правління НБУ від 03.03.2015 р. № 161, що набрала чинності 4 березня 2015 року

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 03.03.2015 р. № 161
м. Київ
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 7, 15, 25, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” Правління Національного банку України постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року № 124 “Про особливості здійснення деяких валютних операцій” (зі змінами) такі зміни:
1) у пункті 1:
у підпункті 2:
доповнити підпункт після абзацу другого двома новими абзацами третім та четвертим такого змісту:
“Пакет документів, що подається до Національного банку України для підтвердження можливості як купівлі, так і перерахування іноземної валюти, має також містити довідку Державної фіскальної служби України про відсутність у резидента заборгованості з податків, зборів, платежів та в передбачених постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 2003 року № 597 “Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2004 року за № 159/8758 (зі змінами), випадках – відповідний акт цінової експертизи (погодження).
Не потребує включення до реєстру для подання до Національного банку України інформація про переказ коштів, що здійснюється виключно за рахунок іноземної валюти, купленої з дотриманням вимог цього підпункту”.
У зв’язку з цим абзац третій уважати абзацом п’ятим; в абзаці п’ятому слова “визначеним підпунктом” замінити словами “визначеним в абзацах другому – четвертому підпункту”;
в абзаці другому підпункту 3 слова “Fitch IBCA” замінити словами “Fitch Ratings”;
2) після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
“4. Вимоги підпункту 3 пункту 1 цієї постанови не поширюються на імпортні операції резидентів з купівлі життєво необхідних товарів, визначених статтею 5 Закону України “Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року”. Уповноважені банки здійснюють авансові платежі (попередню оплату) за такими імпортними операціями з дотриманням вимог підпункту 2 пункту 1 цієї постанови”.
У зв’язку з цим пункти 4 – 7 уважати відповідно пунктами 5 – 8.
2. У пункті 4 постанови Правління Національного банку України від 30 грудня 2003 року № 597 “Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2004 року за № 159/8758 (зі змінами), цифри “50000” замінити цифрами “25 000”.
3. Департаменту відкритих ринків (Чурій О. Є.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів.
4. Постанова набирає чинності з 04 березня 2015 року.
5. Підпункт 2 пункту 1 цієї постанови діє до 03 квітня 2015 року.
6. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
Голова В. О.                                                        Гонтарева

http://buhgalter911.com

 

Назад
×

Ваш запрос отправлен, наш менеджер свяжеться с вами

×

Восстановление пароля

E-mail:
Выслать пароль

Ваш новый пароль выслан вам на E-mail

Регистрация на сайте

E-mail:
Имя:
Фамилия:
Телефон:
Город:
Пароль:

Спасибо за регистрацию. Вам на почту выслано сообщение с подтверждением регистрации.

Войти через Facebook
Зарегистрироваться Забыли пароль?