Заказать услугу

Здесь Вы можете осуществить заказ интересующей услуги и получить полный, индивидуальный просчет стоимости Вашего заказа.

Заказать услугу
Курсы валют

Повідомлення Всесвітньої митної організації. Міжнародний день митника 2015

У цей Міжнародний день митника 2015 рік оголошується роком діяльності ВМО з Інтегрованого управління кордонами (Coordinated Border Management - CBM), протягом якого митним адміністраціям пропонується активно сприяти розвитку партнерських відносин з метою спрощення і прискорення проходження товарів через кордони.

Тематика передбачає координацію митними адміністраціями своєї практичної діяльності з іншими митними службами та відповідними державними установами, які присутні на кордоні, а також економічними операторами, які беруть участь у транскордонній торгівлі.

Девізом "Інтегроване управління кордонами: всеохоплюючий підхід заради об’єднання партнерських зусиль" ми сигналізуємо про прагнення міжнародного митного співтовариства до подальшого підвищення рівня співробітництва, взаємодії та налагодження ділових відносин зі своїми численними партнерами.

Незважаючи на свої регулятивні повноваження, відомства на кордоні повинні працювати разом для спільного блага, оскільки інтегроване управління кордонами сприяє підвищенню якості державних послуг, дозволяє уникати дублювання функцій, призводить до економії коштів за рахунок зростання масштабів виробництва, меншої кількості перевірок при одночасному підвищенні рівня їх точності, зниження транспортних витрат і витрат на розвиток інфраструктури, скорочення часу очікування на кордоні, розширення інформаційної взаємодії, у тому числі обміну відомостями правоохоронної спрямованості, та зміцненню зв'язків між усіма зацікавленими сторонами.

Враховуючи численні переваги для всіх зацікавлених сторін від впровадження Інтегрованого управління кордонами, митні адміністрації у своїй діяльності вже давно підтверджують, що впровадження принципів Інтегрованого управління кордонами забезпечить успішність виконання численних державних функцій у місцях перетину державного кордону, що, в свою чергу, сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату, покращенню торговельного середовища і збільшенню темпів економічного зростання.

Під егідою ВМО митні адміністрації розробили численні засоби та інструменти для ефективного впровадження Інтегрованого управління кордонами: переглянута Кіотська конвенція містить низку стандартів, які безпосередньо стосуються таких питань Інтегрованого управління кордонами, як узгодження часу роботи органів на кордоні, здійснення спільного контролю, а також створення суміжних митних органів, що у комплексі сприяє спрощенню торгівлі, а Посібник ВМО з Інтегрованого управління кордонами містить рекомендації щодо практичних рішень стосовно покращення діяльності в цій сфері.

Інтеграція автономних систем різних відомств на кордоні в рамках уніфікованої системи «Єдине вікно» є базовим принципом Інтегрованого управлінні кордонами: в Посібнику ВМО з «Єдиного вікна» містяться рекомендації для митних адміністрацій стосовно політики, правових та технічних  елементів побудови таких систем, в той час як Модель даних ВМО у версії 3.0 охоплює вимоги до даних для «Єдиного вікна» не лише для митних адміністрацій, але й для інших державних органів.

Нарешті, не менш важливо, що в 2015 році виповнюється 10-та річниця з моменту схвалення Всесвітньою митною організацією Рамкових стандартів з безпеки та спрощення світової торгівлі (SAFE), в структуру яких буде включено додатково третій напрям "Співпраця між митними адміністраціями та іншими державними органами", що робить наші щорічні девізи особливо доречними і своєчасними.

Я закликаю всіх членів ВМО протягом 2015 поширювати інформацію між усіма відомствами на кордоні щодо власного бачення Інтегрованого управління кордонами, впровадженої ними моделі Інтегрованого управління кордонами, їх зусиль, спрямовані на гармонізацію, прискорення та спрощення систем управління кордонами, а для ділових кіл - щодо активізації діяльності у сфері Інтегрованого управління кордонами.

Бажаю всім Вам виключно успішного Міжнародного дня митника! 

Куніо Мікурія

Генеральний Секретар ВМО

26 січня 2015 

http://sfs.gov.ua

Назад
×

Ваш запрос отправлен, наш менеджер свяжеться с вами

×

Восстановление пароля

E-mail:
Выслать пароль

Ваш новый пароль выслан вам на E-mail

Регистрация на сайте

E-mail:
Имя:
Фамилия:
Телефон:
Город:
Пароль:

Спасибо за регистрацию. Вам на почту выслано сообщение с подтверждением регистрации.

Войти через Facebook
Зарегистрироваться Забыли пароль?