Заказать услугу

Здесь Вы можете осуществить заказ интересующей услуги и получить полный, индивидуальный просчет стоимости Вашего заказа.

Заказать услугу
Курсы валют

Проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо оптимізації територіальних органів державної фіскальної служби»

ПРОЕКТ

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до Митного кодексу України щодо оптимізації територіальних органів державної фіскальної служби»
________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012, №№ 44-45, № 46-47, № 48, ст.552):

1. У частині першій статті 4 пункт 341) викласти у такій редакції:

«341) органи доходів і зборів - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, його територіальні органи»;

2. Статтю 25 викласти у такій редакції:

«Стаття 25. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників

1. Скарга на рішення, дії або бездіяльність посадової особи або іншого працівника територіального органу доходів і зборів (включаючи заступника керівника) подається керівникові цього органу.
2. Скарга на рішення, дії або бездіяльність територіального органу доходів і зборів подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.
3. Виконання оскаржуваного рішення може бути зупинено повністю чи в певній частині посадовою особою або органом, що розглядає скаргу. Посадова особа або орган, які розглядають скаргу, зобов’язані надати особі, яка подала скаргу, належним чином обґрунтовану письмову відповідь у визначений законом строк. Виконання оскаржуваного податкового повідомлення-рішення здійснюється у порядку, передбаченому Податковим кодексом України.»;

3. У підпункті 6 частини другої статті 255, частинах першій і третій статті 320, частині третій статті 332 слова «митний пост» у всіх відмінках та числах вилучити;

4. Частину другу статті 332 викласти у такій редакції:
«2. Проведення господарських робіт у зоні митного контролю, переміщення через межі зони митного контролю і в межах цієї зони товарів, транспортних засобів, громадян, які не перетинають митний кордон України, посадових осіб державних органів, які не здійснюють види контролю, зазначені у частині першій статті 319 цього Кодексу, відбуваються з дотриманням режиму зони митного контролю і допускаються тільки з письмового дозволу керівника відповідного органу доходів і зборів або особи, яка виконує його обов’язки, а в зонах митного контролю, розташованих у пунктах пропуску через державний кордон України, - крім того, за погодженням з начальником відповідного органу охорони державного кордону. Особам, допущеним у зону митного контролю, забороняється втручатися у дії посадових осіб митниці, які здійснюють митний контроль та митне оформлення, а також вчиняти будь-які дії щодо товарів, транспортних засобів, а також інших осіб, які знаходяться у зоні митного контролю, якщо інше не передбачено законом.»;

5. Статтю 546 викласти у такій редакції:

«Стаття 546. Митниці

1. Митниці є структурними підрозділами органів доходів і зборів, які у зоні своєї діяльності забезпечують виконання завдань, покладених на органи доходів і зборів.
2. Митниця провадить свою діяльність на території відповідного органу доходів і зборів.
3. У міру необхідності митниці створюються у населених пунктах, на залізничних станціях, в аеропортах, морських і річкових портах та інших об’єктах, розташованих у зоні діяльності органу доходів і зборів. Зони діяльності митниць визначаються положеннями про них.
4. Створення, реорганізація та ліквідація митниць здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, в порядку, визначеному законом.
5. Начальник митниці призначається керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.»;

6. Статтю 547 вилучити;

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей закон набирає чинності з дня, наступного після його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

Президент України                            П. ПОРОШЕНКО
м. Київ

http://sfs.gov.ua/

Назад
×

Ваш запрос отправлен, наш менеджер свяжеться с вами

×

Восстановление пароля

E-mail:
Выслать пароль

Ваш новый пароль выслан вам на E-mail

Регистрация на сайте

E-mail:
Имя:
Фамилия:
Телефон:
Город:
Пароль:

Спасибо за регистрацию. Вам на почту выслано сообщение с подтверждением регистрации.

Войти через Facebook
Зарегистрироваться Забыли пароль?