Заказать услугу

Здесь Вы можете осуществить заказ интересующей услуги и получить полный, индивидуальный просчет стоимости Вашего заказа.

Заказать услугу
Курсы валют

Покупка валюты по внешнеэкономическому контракту проверяется на наличие признаков мнимых сделок

Банкам рекомендовано по результатам совместной работы подразделений валютного контроля и финансового мониторинга после обработки всей имеющейся информации и предоставленных клиентом документов, готовить соответствующее заключение о наличии/отсутствии признаков мнимых сделок и/или операций, которые не являются характерными и не соответствуют видам деятельности клиента.

В случае если основанием для покупки иностранной валюты является внешнеэкономический контракт, НБУ считает возможным готовить заключение в отношении каждого отдельного контракта.

Регулятор обратил внимание, что уполномоченные банки должны осуществлять:

- ежедневный мониторинг операций клиентов по покупке валюты на межбанке в целом по системе банка;

- мероприятия по анализу операций клиентов по покупке валюты на межбанке относительно их соответствия сути деятельности клиента и его финансового состояния, экономической целесообразности и наличия очевидной законной цели;

- усиленный валютный контроль за операциями клиентов по покупке валюты, совершаемыми на основании договоров, которые впервые подаются в банк.

При этом руководители банков должны взять под личный контроль осуществление банками операций по торговле иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины.

http://ligazakon.ua

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
      ЛИСТ
      від 17.12.2014 р. N 48-404/75613
      Служба фінансового моніторингу

      

Банкам України та їх філіям
   Головному управлінню Національного банку по м. Києву і Київській області, 
   територіальним управлінням Національного банку України

 

      Додатково до листів Національного банку України від 02.12.2014 N 48-404/71535 та від 03.12.2014 N 48-404/72001 Служба фінансового моніторингу, з урахуванням отриманих від банків пропозицій, вважає за необхідне зазначити таке.
      Відповідно до вищезазначених листів банкам рекомендовано за результатами спільної роботи підрозділів валютного контролю та фінансового моніторингу після опрацювання усієї наявної інформації та наданих клієнтом документів, які є у тому числі підставою для купівлі іноземної валюти, готувати відповідний висновок про наявність/відсутність ознак удаваних угод та/або операцій, які не є характерними та не відповідають видам діяльності клієнта.
      У разі якщо підставою для купівлі іноземної валюти є зовнішньоекономічний контракт, вважаємо за можливе готувати висновок стосовно кожного окремого контракту.
      Принагідно звертаємо увагу, що підпунктом 11 пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 01 грудня 2014 року N 758 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" передбачено, що уповноважені банки мають здійснювати:
      - щоденний моніторинг операцій клієнтів із купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України в цілому по системі банку;
      - заходи щодо аналізу операцій клієнтів із купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України стосовно їх відповідності суті діяльності клієнта та його фінансового стану, економічної доцільності та наявності очевидної законної мети;
      - посилений валютний контроль за операціями клієнтів із купівлі іноземної валюти, що здійснюються на підставі договорів, які вперше подаються до банку.
      При цьому керівники банків мають узяти під особистий контроль здійснення банками операцій із торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України.
   
   Керівник Служби
   фінансового моніторингу
    О. М. Бережний

Назад
×

Ваш запрос отправлен, наш менеджер свяжеться с вами

×

Восстановление пароля

E-mail:
Выслать пароль

Ваш новый пароль выслан вам на E-mail

Регистрация на сайте

E-mail:
Имя:
Фамилия:
Телефон:
Город:
Пароль:

Спасибо за регистрацию. Вам на почту выслано сообщение с подтверждением регистрации.

Войти через Facebook
Зарегистрироваться Забыли пароль?