Заказать услугу

Здесь Вы можете осуществить заказ интересующей услуги и получить полный, индивидуальный просчет стоимости Вашего заказа.

Заказать услугу
Курсы валют

Повідомлення про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації

 

Повідомлення
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) 23 червня 2015 року відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) та Угоди про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року розглянула скаргу, подану ПАТ «Азот», ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» і ПАТ «Концерн Стирол», «Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації» (далі – скарга) та звіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації.

За результатами розгляду Комісія встановила:

у скарзі надано достатньо відомостей, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі надано достатньо обґрунтованої інформації, згідно з якою імпорт в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації міг здійснюватися за демпінговими цінами, причому рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту незначними відповідно до Закону;

у скарзі міститься достатньо інформації стосовно того, що імпорт в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що міг призвести до заподіяння шкоди національному товаровиробникові. Зокрема, протягом 2011 – першого півріччя 2014 року відбулося зростання обсягів імпорту в абсолютних показниках, а також відносно обсягів виробництва національного товаровиробника та споживання деяких азотних добрив на внутрішньому ринку України. Негативні наслідки підтверджуються динамікою погіршення ряду соціально-економічних показників національного товаровиробника (обсяги виробництва та продажу на внутрішньому ринку, використання виробничих потужностей, фінансових результатів, зайнятості тощо).

Ураховуючи вищезазначене та керуючись положеннями частини одинадцятої статті 12 Закону, 23 червня 2015 року Комісія прийняла рішення № АД-331/2015/4442-06 «Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації».

Опис товару, який є об’єктом розслідування: сечовина (карбамід), у тому числi у водному розчині,  та суміші сечовини та нітрату амонію у водному або аміачному розчині, що згідно з УКТЗЕД класифікуються за кодами 3102 10 і 3102 80 00 00.

Країною походження вищезазначеного товару є Російська Федерація.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономрозвитку.

Якщо можливе застосування антидемпінгових заходів будь-яким чином стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, що може бути корисною для цілей проведення антидемпінгового розслідування.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Відповідно до частини другої статті 4 Закону відомості, письмові докази та інша інформація, подані Мінекономрозвитку або Комісії, ураховуються ними в процесі антидемпінгового розслідування за умови їх викладення державною мовою України та подання у строки, передбачені статтею 6 Закону.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію у якості заінтересованої сторони розслідування необхідно вказати: назву, юридичну адресу, номер факсу та телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по-батькові контактної особи.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає викладені письмово коментарі та інформацію стосовно порушення та проведення антидемпінгового розслідування.

Адреса Мінекономрозвитку
вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008;
контактний телефон: 521-16-25; факс: 226-31-81;
адреса електронної пошти: meconomy@me.gov.ua, kozlenko@me.gov.ua, komogorov@me.gov.ua.

Інформація та докази, що надаються Мінекономрозвитку однією із заінтересованих сторін під час антидемпінгового розслідування, надсилаються цією заінтересованою стороною всім іншим заінтересованим сторонам. Якщо інформація та докази не надсилаються Мінекономрозвитку та заінтересованим сторонам або якщо цю інформацію та докази неможливо перевірити, така інформація та докази не враховуються Мінекономрозвитку у процесі антидемпінгового розслідування.

У разі надання матеріалів, що містять конфіденційну інформацію, заінтересовані сторони повинні позначити таку інформацію написом «КОНФІДЕНЦІЙНО» та супроводити її неконфіденційним резюме. Резюме повинно бути деталізованим, щоб було зрозуміло суть конфіденційно наданої інформації.

Відповідно до статті 31 Закону в разі, якщо заінтересована сторона відмовляє в доступі до необхідної інформації або не подає її у строки, установлені Законом, або перешкоджає антидемпінговому розслідуванню, Мінекономрозвитку може на підставі інформації, якою воно володіє, робити відповідні позитивні або негативні попередні чи остаточні висновки щодо необхідності термінового застосування антидемпінгових заходів. Якщо заінтересована сторона повністю або частково ухиляється від співпраці з Мінекономрозвитку та у зв’язку з цим не подається інформація, що стосується антидемпінгового розслідування, результат антидемпінгового розслідування для цієї сторони може бути менш сприятливим, ніж у випадку, коли сторона не ухиляється від співпраці.

Рішення Комісії від 23 червня 2015 року № АД-331/2015/4442-06 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Урядовий кур'єр 

 

Назад
×

Ваш запрос отправлен, наш менеджер свяжеться с вами

×

Восстановление пароля

E-mail:
Выслать пароль

Ваш новый пароль выслан вам на E-mail

Регистрация на сайте

E-mail:
Имя:
Фамилия:
Телефон:
Город:
Пароль:

Спасибо за регистрацию. Вам на почту выслано сообщение с подтверждением регистрации.

Войти через Facebook
Зарегистрироваться Забыли пароль?