Заказать услугу

Здесь Вы можете осуществить заказ интересующей услуги и получить полный, индивидуальный просчет стоимости Вашего заказа.

Заказать услугу
Курсы валют

Уряд хоче ввести додатковий збір з усіх імпортний товарів, окрім життєво необхідних

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді України ввести додатковий збір з усіх імпортних товарів, окрім життєво необхідних.

Про це йдеться в урядовому законопроекті № 1562 «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 р.», текст якого розміщений на сайті парламенту.

Так, згідно з законопроектом додатковий імпортний збір пропонується запровадити тимчасово, строком на 12 місяців, відповідно до статті XII Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 р. та Домовленості про положення ГАТТ-1994 щодо платіжного балансу.

«Додатковий імпортний збір справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту, незалежно від країни походження цих товарів та укладених Україною угод (договорів) про вільну торгівлю», – йдеться в документі.

Об’єктами оподаткування додатковим імпортним збором є товари, що визначені у частинах першій та другій статті 277 Митного кодексу України, крім життєво необхідних товарів згідно зі статтею 5 цього закону.

Згідно з проектом закону, життєво необхідними товарами є: природний газ, вугілля енергетичне, паливо для АЕС, нафта, нафтопродукти (бензин, дизпаливо), банкноти та банківські метали, гуманітарна допомога, товари, що звільняються від сплати ввізного мита відповідно до міждержавних домовленостей, крім вільної торгівлі (наприклад, товари, що ввозяться як технічна допомога, для забезпечення діяльності Чорнобильського Фонду «Укриття», у рамках співробітництва з НАТО, Глобальним фондом, тощо).

Додатковий імпортний збір справлятиметься з товарів, які ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту (тобто для вільного обігу на митній території України), незалежно від країни їх походження за ставками:

- 10% для товарів, що класифікуються у 1 – 24 товарних групах згідно із УКТЗЕД;

- 5% для товарів, що класифікуються у 25 – 97 товарних групах згідно із УКТЗЕД;

- 10% для товарів, що підлягають оподаткуванню ввізним митом відповідно до статті 374 Митного кодексу України.

У разі прийняття парламентом, цей закон набере чинності з 1 січня 2015 р.

Також Кабмін пропонує парламенту внести зміни до Митного кодексу України (щодо стабілізації платіжного балансу) (№1563) з метою визначення законодавчих підстав для адміністрування органами доходів і зборів додаткового імпортного збору.

Для цього пропонується внести такі зміни до Митного кодексу України:

- включити додатковий імпортний збір до особливих видів мита;

- визначити, що додатковий імпортний збір встановлюється окремим законом і справлятиметься незалежно від інших видів мита на умовах, визначених цим законом;

- звільнити від оподаткування особливими видами мита товари гуманітарної, мiжнародної технічної допомоги, товари, що ввозяться Глобальним фондом для боротьби iз СНIДом, туберкульозом та малярією в Україні.

«Реалізація норм проекту закону визначить механізм адміністрування органами доходів і зборів додаткового імпортного збору», – йдеться у пояснювальній записці до законопроекті.

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины ввести дополнительный сбор со всех импортных товаров, кроме жизненно необходимых. Об этом говорится в правительственном законопроекте № 1562 "О мерах по стабилизации платежного баланса Украины в соответствии со статьей ХІІ Генерального соглашения о тарифах и торговле 1994 г.", текст которого размещен на сайте парламента.

Так, согласно законопроекту дополнительный импортный сбор предлагается ввести временно, сроком на 12 месяцев, согласно статье XII Генерального соглашения о тарифах и торговле 1994 г. и Договоренности о положения ГАТТ-1994 в отношении платежного баланса.

"Дополнительный импортный сбор взимается с товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта, независимо от страны происхождения этих товаров и заключенных Украиной соглашений (договоров) о свободной торговле", - говорится в документе.

Объектами налогообложения дополнительным импортным сбором являются товары, указанные в частях первой и второй статьи 277 Таможенного кодекса Украины, кроме жизненно необходимых товаров в соответствии со статьей 5 настоящего закона.

Согласно проекту закона, жизненно необходимыми товарами являются: природный газ, уголь энергетический, топливо для АЭС, нефть, нефтепродукты (бензин, дизтопливо), банкноты и банковские металлы, гуманитарная помощь, товары, освобождаются от уплаты ввозной пошлины согласно межгосударственным договоренностям, кроме свободной торговли (например, товары, ввозимые в качестве технической помощи, для обеспечения деятельности Чернобыльского Фонда "Укрытие", в рамках сотрудничества с НАТО, Глобальным фондом, и т.д.).

Дополнительный импортный сбор будет взиматься с товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта (то есть для свободного обращения на таможенной территории Украины), независимо от страны их происхождения по ставкам:

- 10% для товаров, которые классифицируются в 1 - 24 товарных группах согласно УКТВЭД;

- 5% для товаров, классифицируемых в 25 - 97 товарным группам согласно УКТВЭД;

- 10% для товаров, подлежащих обложению ввозной пошлиной согласно статье 374 Таможенного кодекса Украины.

В случае принятия парламентом, этот закон вступит в силу с 1 января 2015 г.

Также Кабмин предлагает парламенту внести изменения в Таможенный кодекс Украины (относительно стабилизации платежного баланса) (№1563) с целью определения законодательных оснований для администрирования органами доходов и сборов дополнительного импортного сбора.

Для этого предлагается внести следующие изменения в Таможенный кодекс Украины:

- включить дополнительный импортный сбор в особых видов пошлины;

- определить, что дополнительный импортный сбор устанавливается отдельным законом и будет взиматься независимо от других видов пошлины на условиях, определенных этим законом;

освободить от налогообложения особыми видами пошлины товары гуманитарной, международной технической помощи и товары, ввозимые Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в Украине.

"Реализация норм проекта закона определит механизм администрирования органами доходов и сборов дополнительного импортного сбора", - говорится в пояснительной записке к законопроекте.

Источник: "РБК Україна"

www.rbcua.com

Назад
×

Ваш запрос отправлен, наш менеджер свяжеться с вами

×

Восстановление пароля

E-mail:
Выслать пароль

Ваш новый пароль выслан вам на E-mail

Регистрация на сайте

E-mail:
Имя:
Фамилия:
Телефон:
Город:
Пароль:

Спасибо за регистрацию. Вам на почту выслано сообщение с подтверждением регистрации.

Войти через Facebook
Зарегистрироваться Забыли пароль?